Σημεία που διαφοροποιούν την Διάπλαση

Διαθέτουμε την πιο εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα αποκατάστασης

Όλες οι θεραπευτικές μας υπηρεσίες είναι απόλυτα ανθρωποκεντρικές

Διαθέτουμε τον πιο σύγχρονο και πλήρη ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό Αποκατάστασης

Στεγαζόμαστε στις πιο σύγχρονες και λειτουργικά σχεδιασμένες υποδομές

Ακολουθούμε τις πλέον σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους και διεθνή πρωτόκολλα

Γιατί βρίσκεται δίπλα στον συνάνθρωπο μας όχι μόνο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του αλλά για πάντα

H λειτουργία μας είναι πιστοποιημένη με βάση το Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008