Νευροψυχολογικές Υπηρεσίες

Το νευροψυχολογικό τμήμα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ομάδας αποκατάστασης και της θεραπευτικής διαδικασίας. Στο κέντρο μας σε συνεργασία με τον Επιστημονικό Διευθυντή-Φυσίατρο και τον Νευρολόγο, το νευροψυχολογικό τμήμα συνδυάζοντας γνώση, εμπειρία και συνεχή εκπαίδευση προσφέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στον ασθενή. Στόχος για εμάς είναι η καλύτερη δυνατή υποστήριξη του ατόμου που αντιμετωπίζει σοβαρές νοητικές και ψυχολογικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα κάποιας σωματικής νόσου. Το οικογενειακό, διαπροσωπικό, επαγγελματικό, κοινωνικό κομμάτι είναι μόνο μερικά παραδείγματα των αλλαγών που επέρχονται στην ζωή των ατόμων και των συγγενών τους. Οι δυναμικές και οι ρόλοι στην οικογένεια αλλάζουν και όλοι καλούνται να διαχειριστούν τη νέα, πολλές φορές επώδυνη και δύσκολη, πραγματικότητα.

Με την είσοδο του ασθενή στο Κέντρο μας, είτε στο πλαίσιο της κλειστής νοσηλείας είτε σε αυτό της ανοιχτής,  ερχόμαστε σε επικοινωνία τόσο με τον ίδιο, ώστε να αξιολογήσουμε την ψυχολογική και γνωστική του κατάσταση όσο και με τους συνοδούς ώστε ενημερωθούμε από εκείνους για την πρότερη κατάσταση του οικείου τους και για να τους ενημερώσουμε για την πορεία που θα ακολουθήσουμε σε σχέση με την διαχείριση του συγγενή τους. Η επικοινωνία με τον συνοδό είναι για εμάς μια δυναμική διαδικασία, αμφίδρομης επικοινωνίας και συνεργασίας ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στην πορεία του ασθενή που παρακολουθούμε. Επιπλέον, ενημερωνόμαστε συνεχώς από την ιατρική και θεραπευτική ομάδα για την πορεία του ασθενή και για πιθανά ζητήματα που χρειάζεται την υποστήριξη μας.

Το τμήμα μας παρέχει υπηρεσίες σε ασθενείς με δυσκολίες στις ανώτερες νοητικές λειτουργίες του ατόμου που μπορεί να προκύψουν από ένα ευρύ φάσμα νευρολογικών και όχι μόνο παθήσεων όπως:

 • νόσο Alzheimer, άνοιες και συγγενείς διαταραχές
 • εγκεφαλικά επεισόδια
 • νευροεκφυλιστικές διαταραχές
 • νεοπλασίες εγκεφάλου
 • κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις

Οι υπηρεσίες μας είναι:

 • Ψυχολογική υποστήριξη και Ψυχοθεραπεία σε ασθενείς που αντιμετωπίζουν ψυχικές δυσκολίες ως αποτέλεσμα οργανικής αιτιολογίας. Οι ψυχολόγοι του κέντρου μας, επικοινωνούν θεραπευτικά µε τον ασθενή προσφέροντας κατανόηση, σεβασµό και υποστήριξη, θέτουν σειρά παρατηρήσεων, εισηγήσεων, ιδεών, προκειµένου το άτομο να ενισχύσει την αυτοεικόνα του, αυτογνωσία, αυτοπεποίθηση, κρίση και να γνωρίσει απωθημένες σκέψεις ή συναισθήματα. Στηρίζουν το άτομο να βελτιώσει την προσωπική του κατάσταση, να ανακουφιστεί από τη λύπη και τη στενοχώρια, να αντιµετωπίσει θετικά κρίσιµες καταστάσεις όπως πένθος, σοβαρή ασθένεια, αναπηρία, απώλεια, κατάθλιψη, προβλήµατα στην οικογένεια, το επάγγελµα, το γάµο, τις σπουδές και να αποφύγει καταστάσεις που οδηγούν σε κοινωνικό άγχος και απόσυρση.

 

 • Χρήση ψυχομετρικών εργαλείων για εκτίμηση ψυχολογικών διαταραχών.

 • Νευροψυχολογική εκτίμηση

Περιλαμβάνει την κλινική συνέντευξη, τη διεξοδική μελέτη του ιατρικού-ψυχολογικού ιστορικού και την εξέταση με  έγκυρες και με υψηλό δείκτη αξιοπιστίας νευροψυχολογικές δοκιμασίες. Μία νευροψυχολογική αξιολόγηση μπορεί να διαρκέσει από μερικές ώρες μέχρι μία μέρα ανάλογα τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται η εξέταση, την ερώτηση προς διερεύνηση και τις ιδιαιτερότητες του ατόμου. Κύρια θέματα της αξιολόγησης είναι η εκτίμηση του προσανατολισμού (σε χώρο, χρόνο πρόσωπα), εκτίμηση της προσοχής/συγκέντρωσης, εκτίμηση ομιλίας και λόγου, εκτίμηση της μνημονικής λειτουργίας (λεκτική/ οπτική/ βραχύχρονη/ενεργός/μακρόχρονη), εκτίμηση των επιτελικών λειτουργιών, εκτίμηση της οπτικοχωρικής αντίληψης/ικανότητας, εκτίμηση της διάθεσης, εκτίμηση της αυτόνομης λειτουργικότητας του εξεταζόμενου ατόμου.

 

 • Νοητική ενδυνάμωση  με την χρήση ηλεκτρονικού και έντυπου υλικού

H ενδυνάμωση έχει στόχο την βελτίωση και την αντιστάθμιση των γνωστικών αλλαγών που προκύπτουν με την πάροδο της ηλικίας είτε μετά από επίκτητη βλάβη. Επίσης επικεντρώνεται στην εκμάθηση στρατηγικών για την αντιμετώπιση γνωστικών ελλειμμάτων με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής.

 • Αντιμετώπιση κρίσεων, συμβουλευτική και θεραπεία

Εξ ορισμού οι κρίσεις είναι συναισθηματικά επικίνδυνες καταστάσεις που βάζουν τα άτομα σε υψηλό κίνδυνο για δυσπροσαρμοστικές τακτικές αντιμετώπισης ή ακινητοποίηση. Η επί τόπου παρουσία του ψυχολόγου μας, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, είναι ιδιαίτερα σημαντική. Στόχος μας είναι, άμεση παρέμβαση, σταθεροποίηση, διευκόλυνση της κατανόησης, εστίαση στην επίλυση του προβλήματος και ενθάρρυνση της αυτονομίας.

 

 • Δημιουργία κινήτρων για την καλύτερη συνεργασία με τους υπόλοιπους επαγγελματίες του Κέντρου.

 

 • Διασύνδεση και στήριξη των υπόλοιπων τμημάτων στην διαχείριση του ασθενή και στην διεπιστημονική επικοινωνία.

 

 • Διασύνδεση του ασθενή και του συνοδού του με ιατρικές και κοινωνικές υπηρεσίες εντός κοινότητας.

 

 • Συμβουλευτική φροντιστών/οικογένειας,

Οι αυξημένες απαιτήσεις φροντίδας των ατόμων που αντιμετωπίζουν μια ασθένεια που οδηγεί σε έκπτωση της λειτουργικότητας, επιδρούν στην υγεία των φροντιστών, επηρεάζουν τη συμμετοχή τους σε κοινωνικές & επαγγελματικές δραστηριότητες, περιορίζουν τον ελεύθερο χρόνο τους, κλονίζουν την κοινωνική τους θέση και απειλούν την οικονομική τους ασφάλεια. Η ψυχολογική επιβάρυνση των φροντιστών οδηγεί συχνά σε σωματικά συμπτώματα και σε αυξημένη χρήση υπηρεσιών υγείας. Μελέτες έχουν δείξει ότι εμφανίζουν υψηλά ποσοστά άγχους και κατάθλιψης, κάνουν αυξημένη χρήση ψυχοτρόπων φαρμάκων, και διατρέχουν σοβαρό κίνδυνο να νοσήσουν από κλινική κατάθλιψη. Στο κέντρο μας παρέχεται συμβουλευτική υποστήριξη στους συνοδούς των ασθενών μας, ώστε να τους βοηθήσουμε στην δύσκολη διαδικασία που αντιμετωπίζουν

Γιατί η Διάπλαση διαφέρει

 • Αξίες Διάπλασης

  Ποιότητα:

  Στη Διάπλαση πιστεύουμε ότι τα άτομα με κινητικά προβλήματα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να ανακτήσουν το μέγιστο της ανεξαρτησίας τους και να απολαμβάνουν την υψηλότερα δυνατή ποιότητα ζωής. Στη Διάπλαση, η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών Αποκατάστασης παραμένει ως πρώτος μας στόχος!

  Δέσμευση:

  Στη Διάπλαση όλοι μας έχουμε δεσμευτεί προς τους ασθενείς για συνεχή υψηλή παροχή υπηρεσιών πάντα με στοργή και αγάπη.

  Αφοσίωση:

  Όλοι μας στην Διάπλαση έχουμε αφοσιωθεί σε ένα κοινό στόχο, να προσφέρουμε την καλύτερη αποκατάσταση σε κάθε ένα από τους ασθενείς μας.

  Οικογένεια:

  Στη Διάπλαση όλοι μας είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια. Όταν ένα καινούργιο μέλος (ασθενής) έρχεται να προστεθεί, αμέσως θα νοιώσει τη ζεστασιά, το χαμόγελο, το ενδιαφέρον και την αγάπη να τον περιβάλλουν. Όχι μόνο όσο είναι μαζί μας αλλά για πάντα.

 • Εμπειρίες ασθενών

  Οι ασθενείς της Διάπλασης μέσα από την προσπάθεια τους και τα ειδικά εξατομικευμένα προγράμματα θεραπειών αποκατάστασης έχουν καταφέρει να φτάσουν το στόχο τους και πλέον θέτουν τον πήχη της ανεξαρτησίας ακόμα πιο ψηλά.

  Η ψυχική δύναμη τους μας δίνει και εμάς το κουράγιο να συνεχίζουμε να παράγουμε έργο, Έργο ζωής.

 • Σημεία που διαφοροποιούν την Διάπλαση

  Διαθέτουμε την πιο εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα αποκατάστασης

  Όλες οι θεραπευτικές μας υπηρεσίες είναι απόλυτα ανθρωποκεντρικές

  Διαθέτουμε τον πιο σύγχρονο και πλήρη ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό Αποκατάστασης

  Στεγαζόμαστε στις πιο σύγχρονες και λειτουργικά σχεδιασμένες υποδομές

  Ακολουθούμε τις πλέον σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους και διεθνή πρωτόκολλα

  Γιατί βρίσκεται δίπλα στον συνάνθρωπο μας όχι μόνο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του αλλά για πάντα

  H λειτουργία μας είναι πιστοποιημένη με βάση το Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008

Οφέλη, επιλέγοντας τη Διάπλαση

 • Βασικό Όφελος

  Ανάρρωση από τραυματισμό ή ασθένεια, λαμβάνοντας θεραπεία για την ανάκτηση σωστής λειτουργίας και κινητικότητας των μελών του σώματος.

 • Άριστη φροντίδα & υποστήριξη

  Άριστη φροντίδα και υποστήριξη από τους ειδικευμένους Ιατρούς και το Προσωπικό στους ασθενείς που νοσηλεύονται

 • Εξατομικευμένα προγράμματα

  Οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν εξατομικευμένα προγράμματα αποκατάστασης, επιτυγχάνοντας το μέγιστο αποτέλεσμα.