Συνεχιζόμενη εκπαίδευση: πιστοποίηση ομάδας φυσικοθεραπευτών του ΚΑΑ Διάπλαση στη μέθοδο «PNF Basic l & PNF Basic II»

Στο πλαίσιο της διαρκούς εκπαίδευσης των εργαζομένων, ομάδα φυσικοθεραπευτών του κέντρου ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο 10ήμερο βασικό σεμινάριο «PNF Basic l & PNF Basic II» από 30/03- 03/04/2018 και 24/05- 28/05/2018, λαμβάνοντας αναγνωρισμένο πιστοποιητικό της μεθόδου από την International PNF Association.

Η εκπαίδευση των φυσικοθεραπευτών μας παρείχε όλο το θεωρητικό υπόβαθρο της μεθόδου, πρακτικές εφαρμογές και συστηματική εκπαίδευση στην αξιολόγηση και θεραπεία ασθενών με κάθε είδους διάγνωση.

Η Μέθοδος της Ιδιοδέκτριας Νευρομυϊκής Διευκόλυνσης (PNF), αναπτύχθηκε και εξελίχθηκε στο Ινστιτούτο Kabat – Kaiser (1946-1951) από το νευροφυσιολόγο Dr. Herman Kabat και τη φυσικοθεραπεύτρια “Maggie” Knott. Η μέθοδος αρχικά αναπτύχθηκε για τη θεραπεία ασθενών με νευρολογικές διαταραχές, ιδιαίτερα πολιομυελίτιδα, και στη συνέχεια εξελίχθηκε σε μια μέθοδο θεραπείας τόσο για νευρολογικές όσο για ορθοπεδικές και τραυματολογικές παθήσεις. Η μέθοδος PNF διαμέσου της φιλοσοφίας της, των βασικών αρχών και των τεχνικών της, προσφέρει μια πολύ αποτελεσματική θεραπευτική προσέγγιση σε ένα μεγάλο εύρος παθήσεων.

Υπεύθυνος διδασκαλίας ήταν ο Μαυρομούστακος Σάββας ο οποίος είναι Επίκουρος Καθηγητής του τμ. Φυσικοθεραπείας, ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Κατέχει Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών (Msc) από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή ΤΕΦΑΑ (Μάρτιος 2004), και Διδακτορικό Δίπλωμα (Phd) από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή ΤΕΦΑΑ (Ιούνιος 2008).

Επίσης είναι εκπαιδευτής της Μεθόδου PNF (PNF Instructor) και εξειδικευμένος στις μεθόδους Manual Therapy, Mackenzie, Mulligan, Motor Learning and Motor Control κ.α.