Σημαντική παρουσία του Κ.Α.Α. “Διάπλαση” στο 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ε.Ε.Φ.Ι.Απ

Το 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης πραγματοποιήθηκε με επιτυχία από την Παρασκευή, 23/11/2018 έως την Κυριακή, 25/11/2018, στο ξενοδοχείο Crowne Plaza, στην Αθήνα.

Στην πλέον σημαντική επιστημονική διοργάνωση στο πεδίο της Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, η Διεπιστημονική Ομάδα Αποκατάστασης της “Διάπλασης” έδωσε δυναμικό παρών με πληθώρα ομιλιών, ελεύθερων και αναρτημένων ανακοινώσεων, παρουσιάζοντας πολύ ενδιαφέροντα ευρήματα από την κλινική πρακτική και έρευνα που πραγματοποιείται σε συνεχή βάση στο Κέντρο Αποκατάστασης “Διάπλαση”.

Πιο αναλυτικά:

  1. Η Επιστημονική Διευθύντρια, φυσίατρος κ. Αλεξάνδρα Καραβασίλη, συμμετείχε σε Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα “Ο ρόλος του Ιατρού ΦΙΑπ στα ιδιωτικά ΚΑΑ” και παρουσίασε παρατηρήσεις και προβληματισμούς για την στελέχωση των ΚΑΑ με βάση την ελληνική νομοθεσία

 

  1. Ο φυσίατρος, κ. Γεώργιος Νεοχωρίτης, συμμετείχε σε κοινή συνεδρίαση της Ελληνικής & της Διεθνούς Εταιρείας Σπονδυλικής Στήλης και παρουσίασε στην ομιλία του τους κινδύνους χρήσης της Διεθνούς Ταξινόμησης Λειτουργικότητας (ICF) στις επιτροπές αναπηρίας. Επίσης, συμμετείχε στο προεδρείο Στρογγυλής Τράπεζας του Τμήματος Παιδιατρικής Αποκατάστασης με θέμα ” Παιδί – μια πρόκληση για τον ιατρό Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης”

 

Επίσης, παρουσιάστηκαν οι κάτωθι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις (ελεύθερη και αναρτημένες):

1.Ελεύθερη Ανακοίνωση με θέμα “Συγκριτική Μελέτη Γνωστικής Ενδυνάμωσης Εγκεφαλικού: Rehacom vs Γνωστική Ενδυνάμωση με χρήση έντυπου υλικού”. Ν. Πανοπούλου, Ε. Καρτερολιώτη, Ν. Πρωτόπαππας. Η συγκριτική μελέτη είχε σκοπό τη Γνωστική Αξιολόγηση 3 ομάδων ασθενών, οι οποίοι ακολούθησαν πρόγραμμα γνωστικής ενδυνάμωσης με χρήση εγχειριδίου γνωστικής έκπτωσης, χρήση λογισμικού Rehacom και μια ομάδα ελέγχου. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντικές ενδείξεις μεγαλύτερης βελτίωσης των γνωστικών λειτουργιών και στις 2 ομάδες αποκατάστασης με σαφώς σημαντικότερη βελτίωση στην ομάδα που χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Rehacom.

2. Αναρτημένη Ανακοίνωση με θέμα “Λογοθεραπευτική & Ψυχοθεραπευτική Αποκατάσταση Περιστατικού Δυσφαγίας στα πλαίσια Διαταραχής πρόσληψης τροφής, με δύο συνοδά γνωστικά ελλείμματα: Μελέτη περίπτωσης στα πλαίσια Κέντρου Αποκατάστασης”. Α. Γιαννακοπούλου, Ν. Πανοπούλου, Ε. Καρτερολιώτη. Η Ανακοίνωση παρουσίασε την μελέτη περίπτωσης ασθενούς η οποία εισήχθη στο ΚΑΑ Διάπλαση ύστερα από ΑΕΕ και παρακολούθησε πρόγραμμα Αποκατάστασης με παράλληλη παρέμβαση Λογοθεραπείας/ψυχοθεραπείας με δραστηριότητες γνωστικής ενδυνάμωσης και με χρήση ηλεκτρονικού μέσου Rehacom. Στο τέλος του προγράμματος διάρκειας 3 μηνών, η δυνατότητα επικοινωνίας και κατάποσης βελτιώθηκε από 9/56 (FCM) σε 43/56 (FCM).

3. Αναρτημένη Ανακοίνωση με θέμα “Επικινδυνότητα κατάγματος σε ασθενείς με μη διαγνωσμένο Parkinson”. Α. Καραβασίλη, Γ. Νεοχωρίτης, Ν. Πρωτόπαππας, η οποία παρουσίασε τα αποτελέσματα έρευνας η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κ.Α.Α. Διάπλαση το έτος 2018. Με βάση την έρευνα, υπάρχει ανάγκη έγκαιρης διάγνωσης της νόσου του Parkinson ώστε να αποφευχθούν τυχόν επιπλοκές, μεταξύ των οποίων και τα κατάγματα ισχίου.

4. Αναρτημένη Ανακοίνωση με θέμα “Η Επίδραση του Lokomat στη Βάδιση ασθενών με Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ)”. Δ. Αλεξοπούλου, Ν. Μαρκόπουλος, Β. Στριμπάκου, Α. Καραβασίλη, Ν. Πρωτόπαππας. Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε ασθενείς του Κ.Α.Α. “Διάπλαση” κατέδειξε ότι ο συνδυασμός θεραπειών συμβατικής φυσικοθεραπείας και ρομποτικής πλατφόρμας Hocoma Lokomat αποδίδει καλύτερα αποτελέσματα τόσο στην ισορροπία όσο και στην απόσταση βάδισης.

5. Αναρτημένη Ανακοίνωση με θέμα “Συγκριτική Μελέτη Αποκατάστασης Ημιπληγικού άνω άκρου μετά από Ισχαιμικό Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) με συμβατική Εργοθεραπεία & τη χρήση Ρομποτικού Armeo Spring”. Δ. Δήμου, Φ. Τερζάκη, Α. Καραβασίλη, Ν. Πρωτόπαππας, Ε. Κανελλοπούλου, από την οποία προέκυψε το συμπέρασμα ότι ο συνδυασμός της ρομποτικής πλατφόρμας Hocoma ArmeoSpring με τη συμβατική εργοθεραπεία, καταλήγει σε καλύτερα αποτελέσματα στην αποκατάσταση ύστερα από ισχαιμικό ΑΕΕ σε σύγκριση με μόνο την απλή εργοθεραπεία.

6. Αναρτημένη Ανακοίνωση με θέμα “Λειτουργική Αξιολόγηση ασθενών με χειρουργηθέν κάταγμα ισχίου πριν και μετά την παρακολούθηση προγράμματος Αποκατάστασης σε οργανωμένο θεραπευτικό περιβάλλον”Α. Καραβασίλη, Π. Κωνσταντόπουλος, Ν. Πρωτόπαππας, Ε. Κανελλοπούλου. Η έρευνα κατέγραψε το βαθμό λειτουργικής ανεξαρτησίας ασθενών που εισήχθησαν στο Κ.Α.Α. Διάπλαση, τόσο στο σημείο εισαγωγής αλλά και στο σημείο εξιτηρίου. Τα αποτελέσματα απέδειξαν τη σημαντική βελτίωση της λειτουργικότητας άρα και της ποιότητας ζωής των ασθενών ύστερα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Αποκατάστασης.

7. Αναρτημένη Ανακοίνωση με θέμα “Αξιολόγηση εργασιακού άγχους σε νοσηλευτές ορθοπεδικής & νευρολογικής κλινικής Κέντρου Αποκατάστασης & Αποθεραπείας (ΚΑΑ)”Δ. Τσέρτου, Ε. Στασινού, Κ. Μαλαπέρδα, Ε. Καρτερολιώτη, Ν. Πρωτόπαππας, Α. Καραβασίλη. Η έρευνα επιβεβαίωσε ότι οι νοσηλευτές βιώνουν έντονη σωματική καταπόνηση και ψυχολογική επιβάρυνση λόγω της πολύπλευρης φύσης της δουλειάς τους. Η χρήση σωστού τεχνικού εξοπλισμού και η συνεχιζόμενη δια βίου εκπαίδευση μπορεί να αποτελέσουν σημαντικά μέρη της λύσης.