Συμμετοχή στο 17o Ετήσιο συνέδριο Β’ Κλινικής Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης

Με επιτυχία διεξήχθη το 17o Ετήσιο συνέδριο Β’ Κλινικής Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης σε συνεργασία με το Τμήμα Μελέτης και Αποκατάστασης Νευρολογικών παθήσεων και το Τμήμα Γηριατρικής Αποκατάστασης της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης στις 5 και 6 Οκτωβρίου 2018 στο Αμφιθέατρο του 251 Γενικού Νοσοκομείου Αεροπορίας, Aθήνα με θέμα:

“Αποκατάσταση ασθενούς με Νόσο Πάρκινσον: Τρέχουσες προοπτικές και
μελλοντικές προκλήσεις.”

Στις εργασίες του συνεδρίου στις ομιλίες συμμετείχαν η Ιατρός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, Επιστημονική Υπεύθυνη Κέντρου Αποκατάστασης “ΔΙΑΠΛΑΣΗ”, Αλεξάνδρα Καραβασίλη με θέμα “Η αξία της μακροπρόθεσμης παροχής αυξανόμενων επιπέδων σωματικής δραστηριότητας”

(Από αριστερά) Κ. Α. Καραβασίλη, κ. Ξ. Μιχαήλ, κ. Π. Κωσταντόπουλος, κ. Κ. Πετροπούλου και κ. Α. Παπανικολάου

 

και ο Ιατρός Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, Επιστημονικός Συνεργάτης του Κέντρου Αποκατάστασης “ΔΙΑΠΛΑΣΗ”, Παναγιώτης Κωνσταντόπουλος  με θέμα “Βραχύχρονη εντατική θεραπεία Αποκατάστασης σε οργανωμένο θεραπευτικό περιβάλλον. Ιδιαιτερότητες.”