29 Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Εγκεφαλικών Επεισοδίων

Tο Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (ΑΕΕ) είναι η τρίτη αιτία θανάτου παγκοσμίως μετά την στεφανιαία νόσο και τις νεοπλασίες, ενώ η πρώτη αιτία αναπηρίας στους ενήλικες ασθενείς. Ειδικότερα, στην Ελλάδα, περίπου 20,000 νέα περιστατικά ΑΕΕ συμβαίνουν κάθε χρόνο. Τα ΑΕΕ συχνά προκαλούν διάφορες αναπηρίες (πχ αφασικές διαταραχές, ημιπληγίες ή ημιπαρέσεις, διαταραχές κατάποσης, γνωσιακή έκπτωση, ημιανοψίες, κλπ ), με αποτέλεσμα δραματικές αλλαγές στην επαγγελματική και κοινωνική ζωή του ατόμου και την ανεξαρτησία του
Τα αίτια των ΑΕΕ είναι πολλά και συνήθως εγκαθίστανται σε ασθενείς με σακχαρώδη διαβήτη, υπεριλιπιδαιμίες, αρτηριοπάθειες, θρομβοφλεβίτιδες, καρδιακές βαλβιδοπάθειες και κακή υγιεινή, όπως κάπνισμα, κατάχρηση αλκοόλ, καθιστική ζωή, κακή διατροφή.
Δυστυχώς η Ελλάδα σε μία από τις χειρότερες θέσεις μεταξύ των χωρών της Ευρώπης με αυξημένη νοσηρότητα, θνητότητα (έως και 50% μεγαλύτερη από την αντίστοιχη μέση θνητότητα της Δ. Ευρώπης) και αναπηρία (Στοιχεία από Brainin M, et al. Acute neurological stroke care in Europe: results of the European Stroke Care Inventory. Eur J Neurol 2000;7:5–10). Στην αυξημένη θνησιμότητα συντελεί η έλλειψη κέντρων αντιμετώπισης ΑΕΕ στον Ελλαδικό χώρο και κυρίως η μη νοσηλεία των ασθενών σε οργανωμένα κέντρα αποκατάστασης μετά την αντιμετώπιση της οξείας φάσης.
Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, η αποκατάσταση πρέπει να αρχίζει αμέσως μετά την σταθεροποίηση του ασθενούς, κάτι το οποίο συμβάλλει σε καλύτερη πρόγνωση και μειωμένη θνησιμότητα (J Rehabil Res Dev 2012;49 (4):479-96, Int j Mol Med 2012;29:963-73). Αξίζει να αναφερθεί, ότι η θεραπεία αποκατάστασης σε ένα ΑΕΕ πρέπει να συνεχίζεται και μετά το πέρας της νοσηλείας για τη διατήρηση του αποτελέσματος που έχει ήδη επιτευχθεί.
Η Διάπλαση έχοντας πολυετή πείρα στη διαχείριση και αποκατάσταση ασθενών με ΑΕΕ διαθέτει το ανθρώπινο δυναμικό και τα τεχνικά μέσα (αποκατάσταση κίνησης με ρομποτικά μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας) για την όσο τον δυνατό καλύτερη αντιμετώπιση των συνεπειών του ΑΕΕ και διόρθωση των αναπηριών που προκαλεί.
Η επιστημονική μας ομάδα επικεντρώνεται στον άνθρωπο-ασθενή και με επιμονή και υπομονή του δίδει πίσω την χαρά της ζωής με το άρει σιγά σιγά τα εμπόδια που του προκάλεσε το ΑΕΕ όπως επίσης προσφέρει έργο ζωής με το να επενδύει στην δευτερογενή πρόληψη (διατροφή, φαρμακευτική παρέμβαση, αλλαγή συνηθειών ζωής).