03 Δεκεμβρίου – Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Γεώργιος Νεοχωρίτης MD Φυσίατρος – Επιστ. Συνεργάτης ΚΑΑ Διάπλαση

3 Δεκεμβρίου : Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (International Day of  Persons with Disabilities) . Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών από το 1992 για την προώθηση δράσεων υποστήριξης των ατόμων με αναπηρία και τον οικογενειών τους αλλά και δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης  της κοινωνίας μας.

Το κείμενο της σύμβασης του ΟΗΕ όπως κυρώθηκε από την ολομέλεια της Βουλής στις 10 Απριλίου του 2012 ως σύνολο, αλλά και το περιεχόμενο των επιμέρους άρθρων της, διέπονται από οκτώ κατευθυντήριες αρχές:

  • Απαγόρευση των διακρίσεων.
  • Η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία.
  • Ο σεβασμός της διαφορετικότητας και η αποδοχή των ατόμων με αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και της ανθρωπότητας.
  • Ισότητα των ευκαιριών.
  • Προσβασιμότητα.
  • Ισότητα μεταξύ των φύλων
  • Ο σεβασμός των αναπτυσσόμενων ικανοτήτων των παιδιών με αναπηρία και ο σεβασμός για το δικαίωμα των παιδιών με αναπηρία να διατηρούν την ταυτότητά τους.

Τα άτομα με αναπηρία υπολογίζονται σε 10-15% του παγκόσμιου πληθυσμού με τα ίδια ποσοστά να ισχύουν και στην χώρα μας (>1 εκατομμύριο άνθρωποι στην Ελλάδα). Οφείλουμε να δράσουμε σύμφωνα με τις παραπάνω αρχές σεβόμενοι την έμφυτη αξιοπρέπεια κάθε ανθρώπου και να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για μια πιο δίκαιη κοινωνία η οποία να συμπεριλαμβάνει ισότιμα όλους μας.