ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ!

Σήμερα, η καθιερωμένη από το 1965 παγκόσμια ημέρα των Νοσηλευτών και η σκέψη μας είναι στραμμένη στην ιερή σχέση μας με τους ασθενείς· σε ό,τι έχει προσφέρει η Νοσηλευτική και οφείλει να προσφέρει και στο μέλλον σε αυτούς και στις οικογένειές τους! Γράφοντας πλείονα περί ουσίας για την τίμηση της ημέρας και λιγότερο περί τεχνικών λεπτομερειών, τονίζεται εμφατικά ότι η Νοσηλευτική είναι επιστήμη και τέχνη! Είναι ένας διαρκής αγώνας προσφοράς, καλοσύνης, ανθρωπιάς εδραιωμένος σε επιστημονική κατάρτιση! Είναι ένα σχολείο ηθικής που παρέχει στην κοινωνία ηρωικά πνεύματα έτοιμα για αυτοθυσία! Είναι ένας ιερός ανθρωποκεντρικός θεσμός, ένα λειτούργημα, ένα ευτύχημα της παγκόσμιας κοινωνίας! Η Νοσηλευτική θέλει ΚΑΙ ΕΧΕΙ αρετή και τόλμη! Έχει οπλισμένους στρατιώτες στην 1η γραμμή της μάχης που δεν υπολογίζουν καιρούς και τόπους! Έχει αγάπη και αγωνία για το συνάνθρωπο! ΈΧΕΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ! Έχει συνέπεια, ακρίβεια…ΈΧΕΙ ΗΘΟΣ! Εδώ, δεν χωρούν αντι-επαγγελματισμοί, ούτε καν στεγνοί επαγγελματισμοί, αλλά επαγγελματισμοί πεπληρωμένοι ψυχής και καρδιάς! 

Στο κέντρο αποκατάστασης και αποθεραπείας ‘’ΔΙΑΠΛΑΣΗ’’ οι Νοσηλευτές μας χαρακτηρίζονται με τις ανωτέρω αξίες, αλλά πάντοτε χρειάζεται εγρήγορση για τη διατήρηση των υψηλών επιπέδων Νοσηλευτικής φροντίδας! Χρειάζεται συνεχόμενη εκπαίδευση σε νέα επιστημονικά και τεχνικά δεδομένα! Στο κέντρο μας, με μέσο τη Νοσηλευτική φροντίδα, στόχος μας είναι ο ασθενής να βρεθεί σε κατάσταση αυτοφροντίδας και τέλειας αποκατάστασης και αποθεραπείας! Αυτός είναι ο αγώνας μας για μια κοινωνία με λιγότερο πόνο και περισσότερη ευτυχία! Αυτό είναι το όραμά μας! 

ΧΡΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ!