Σύνδρομο Down και μουσικοθεραπεία

H μουσικοθεραπεία προσφέρει ένα μέσο επικοινωνίας, ασφάλεια, ικανοποίηση και αισθητικές αισθητηριακές εμπειρίες για τα άτομα με νοητική υστέρηση. Μουσικοθεραπεία, σύμφωνα με την American Music Therapy Association (AMTA),

ονομάζεται η προκαθορισμένη χρήση της μουσικής από εξειδικευμένο θεραπευτή για θετικές αλλαγές στις ψυχολογικές, σωματικές, γνωστικές, ή κοινωνικές δεξιότητες των ατόμων με αναπτυξιακά ελλείμματα και αναπηρίες. Πολλές από τις πτυχές που σχετίζονται με τη μουσικοθεραπευτική παρέμβαση είναι οι πτυχές της προσωπικής οργάνωσης και η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον.

Η μουσική ως θεραπευτικό εργαλείο:

– έχει άμεσες επιπτώσεις στην επαφή σε ψυχο-βιολογική βάση σε αντίθεση με άλλες παρεμβάσεις οι οποίες αφήνουν τις συγκεκριμένες περιοχές συχνά απρόσιτες,

– χρησιμεύει στη δημιουργία, τη διατήρηση και την ενίσχυση της σχέσης πελάτη-θεραπευτή με μοναδικούς τρόπους που οφείλονται στη δύναμη αυτού του εργαλείου,

– διευκολύνει την έκφραση σε άτομα που είτε έχουν μειωμένες γλωσσικές δεξιότητες ή έχουν ελλείμματα σε δεξιότητες επικοινωνίας,

– παρέχει την ευκαιρία για εμπειρίες που ανοίγουν τον δρόμο και παρακινούν τη μάθηση σε όλους τους τομείς των λειτουργιών και δεξιοτήτων,

– δημιουργεί την ευκαιρία για μια θετική, επιτυχημένη και ευχάριστη κοινωνική εμπειρία την οποία διαφορετικά δεν έχουν στη διάθεσή τους,

– αναπτύσσει την επίγνωση του εαυτού, των άλλων, και του περιβάλλοντος που βελτιώνει τη λειτουργία σε όλα τα επίπεδα,

– ενισχύει την ευημερία και προωθεί την ανεξάρτητη διαβίωση.

Ένας τρόπος για να επαναδιατυπώσουμε τα παραπάνω θα ήταν να πούμε ότι η μουσική μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τρεις κατηγορίες: ως μέσο κοινωνικοποίησης, ως μέσο προσωπικής οργάνωσης και ως μέσο ενίσχυσης για την ποιότητα της ζωής του ατόμου.

Τι προσφέρει η μουσικοθεραπεία σε παιδιά με σύνδρομο Down

Η μουσική μπορεί να ενισχύσει την κοινωνική διάδραση στην οποία συνήθως υπάρχουν ελλείμματα και μπορεί να βοηθήσει τα άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα συναισθηματικής έκφρασης και συμπεριφοράς, προβλήματα συνηθισμένα στο σύνδρομο Down.

Επίσης, η μουσικοθεραπεία προσφέρει ένα μέσο επικοινωνίας, ασφάλεια, ικανοποίηση και αισθητικές αισθητηριακές εμπειρίες για τα άτομα με νοητική υστέρηση. Σε περιπτώσεις σοβαρής νοητικής υστέρησης η ανταπόκριση στον ρυθμό συμβαίνει με μεγάλη επιτυχία. Αυτό ενισχύει τη θέση ότι οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να αναπτύσσουν και να εξελίσσουν τη ρυθμικότητα, ανεξάρτητα από τυχόν αναπτυξιακές αναπηρίες. Επειδή ο ρυθμός λειτουργεί στον οργανισμό σε πρωταρχικό επίπεδο και «απορροφάται» σωματικά η θεραπευτική χρήση του είναι θεμελιώδης στα άτομα με σύνδρομο Down.

Η χρήση της μουσικοθεραπείας σε παιδιά με σύνδρομο Down έχει θετικά αποτελέσματα καθώς:

– Ενεργοποιεί όλες τις αισθήσεις και απασχολεί το παιδί σε πολλαπλά επίπεδα.

– Η μουσική εμφανίζεται συχνά και φυσικά στο παιδί. Δίνει κίνητρα και ανταμοιβή.

– Μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση αγχογόνων καταστάσεων.

– Ενθαρρύνει την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε όλες τις πτυχές της ζωής.

– Αποτελεί μορφή αναπτυξιακής θεραπείας.

– Αναπτύσσει τις κοινωνικές δεξιότητες.

– Ευνοεί την καλή φυσική κατάσταση.

– Προσφέρει υποστήριξη τόσο στον συμμετέχοντα, όσο και στην οικογένειά του.

– Αποτελεί δημιουργική απασχόληση για τον ελεύθερο χρόνο.

– Αποτελεί μοναδική μορφή έκφρασης και συμμετοχής.

Δημήτρης Ψύχας Μουσικός, Ηχοθεραπευτής, Μουσικοθεραπευτής

ΠΗΓΉ http://www.invitromagazine.gr/