Συνεχιζόμενη εκπαίδευση: Συμμετοχή των Φυσικοθεραπευτών του Κ.Α.Α “Διάπλαση” στο 1ο Συμπόσιο Λεμφοιδήματος

Οι φυσικοθεραπευτές του K.A.A “Διάπλαση”, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το 1ο Συμπόσιο Λεμφοιδήματος που διοργανώθηκε στην Αθήνα το  Σαββατοκύριακο (3-4 Μαρτίου 2018) από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών και την ΟΕΕ ΑΠΛΕΣΟ (Αποκατάσταση Παθήσεων του Λεμφικού Συστήματος και Οιδημάτων).

Το συμπόσιο με θέμα «Λεμφοίδημα και δυσλειτουργίες του Λεμφικού Συστήματος: Από την Πρόληψη στην Αντιμετώπιση» αποτελεί την πρώτη εκδήλωση ορόσημο στο κύκλο της Φυσικοθεραπείας, και της διαχείρισης των οιδημάτων γενικότερα, στην Ελλάδα.

Στόχος της διοργάνωσης ήταν η παρουσίαση τεκμηριωμένης επιστημονικά γνώσης, σχετικά με τα λεμφοιδήματα καθώς και ο καθορισμός και η εδραίωση ενός νέου οράματος και μιας σύγχρονης στρατηγικής σε ότι αφορά στην αντιμετώπισή τους.

Διακεκριμένοι ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικο, διάφορων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων, ανέπτυξαν διεθνώς αποδεκτές θεματικές ενότητες για τις πρακτικές διαχείρισης των ασθενών που αντιμετωπίζουν δυσλειτουργίες στο λεμφικό σύστημα.

Οι φυσικοθεραπευτές της “Διάπλασης” έλαβαν, επίσης, μέρος στα κλινικά εργαστήρια που πραγματοποιήθηκαν και τα οποία αφορούσαν την αυτοπερίδεση άνω και κάτω άκρου.

Το Κέντρο Αποκατάστασης “Διάπλαση” συγχαίρει το προσωπικό του για την ενεργή συμμετοχή του σε αυτό το εξαιρετικά χρήσιμο συμπόσιο.

Η “Διάπλαση” συνεχίζει την υποστήριξη της συνεχούς εκπαίδευσης και βελτίωσης των δεξιοτήτων του προσωπικού της, έχοντας πάντα ως στόχο την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.