Συμμετοχή της Επιστημονικής Διευθύντριας του Κ.Α.Α “Διάπλαση” στην Πολυθεματική Νεφρολογική Ημερίδα της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας

Την 27η και 28η Μαΐου 2017, η Νεφρολογική Κλινική – Μονάδα Τεχνητού Νεφρού της Νοσηλευτικής Μονάδας Κυπαρισσίας του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας διοργάνωσε Πολυθεματική Διημερίδα με σκοπό την συνεχή ενημέρωση του κοινού και του ιατρικού και μη προσωπικού της μονάδας.

Η Επιστημονική Διευθύντρια του Κέντρου Αποκατάστασης & Αποθεραπείας “Διάπλαση” έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει το ρόλο της αποκατάστασης στη διαχείριση της Οστεοπόρωσης και να ενημερώσει σχετικά με ποιον τρόπο μπορούν να ωφεληθούν οι ασθενείς, οι οποίοι πάσχουν από Οστεοπόρωση , από μια εξειδικευμένη δομή όπως η “Διάπλαση”.