Συμμετοχή της “Διάπλασης” στη Διημερίδα της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος

Το Περιφερειακό Τμήμα Ηπείρου, Αιτ/νιας, Ιονίων Νήσων και Πελοποννήσου της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδος (Ε.Ν.Ε.) διοργάνωσε επιστημονική Διημερίδα στην Καλαμάτα, την Παρασκευή και το Σάββατο, 22/09 & 23/09. Το θέμα της Διημερίδας ήταν “Νοσηλευτής και Νοσηλευτική. Από τη Θεωρία στην Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Πρακτική”.

Η Νοσηλευτική Ομάδα της “Διάπλασης” είχε εξαιρετική συμμετοχή με τρεις (3) παρουσιάσεις / ομιλίες σχετικές με θέματα Νοσηλευτικής Πρακτικής στο περιβάλλον ενός Κέντρου Αποκατάστασης, στο πλαίσιο της συνεχούς εκπαίδευσης και επιστημονικής κατάρτισης του προσωπικού του Κέντρου μας.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Η κ. Γεωργία Πουλοπούλου παρουσίασε με τον κ. Αλέξανδρο Καρκασίνα ευρήματα σχετικά με το Γνωσιακό & Ψυχολογικό Προφίλ ασθενών με Κάταγμα Ισχίου
  • Η κ. Ευγενία Πανταζίδου παρουσίασε με την κ. Αλεξάνδρα Σταματελοπούλου την εφαρμοζόμενη πρακτική για την πρόληψη και την αντιμετώπιση λοιμώξεων σε Μονάδες Αποκατάστασης
  • Η κ. Γεωργία Καρλαύτη παρουσίασε το ρόλο του Νοσηλευτή στον κλινικό και παρακλινικό έλεγχο στην Αποκατάσταση Μυοσκελετικών Παθήσεων

 

Η κ. Γεωργία Πουλοπούλου παρουσιάζει εργασία στη Διημερίδα της ΕΝΕ, Καλαμάτα, 23/09

Ομιλία της κ. Γεωργίας Καρλαύτη στη Διημερίδα της ΕΝΕ, Καλαμάτα, 23/09