Συμμετοχή της “Διάπλασης” στο Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής, 4th Sports & Exercise Medicine Summer Course

Την εβδομάδα, 28 Αυγούστου – 01 Σεπτεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε με επιτυχία το Διεθνές Συνέδριο Αθλητιατρικής με τίτλο “4th Sports & Exercise Summer Course”, στην πόλη της Καλαμάτας. Το συνέδριο είχε ενταχθεί στην επίσημη λίστα της Ευρωπαικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης και συμμετείχαν επιστήμονες του χώρου της Αθλητιατρικής και της Αποκατάστασης από πλήθος Ευρωπαϊκών χωρών.

Η Επιστημονική Διευθύντρια της “Διάπλασης” παρουσίασε στην ομιλία της εξαιρετικά ενδιαφέροντα δεδομένα σχετικά με την “Αθλητική Τριάδα” σε γυναίκες αθλητές.

Επίσης, την Πέμπτη, 31 Αυγούστου, η Διάπλαση φιλοξένησε στο χώρο του Φυσικοθεραπευτηρίου της το Κλινικό Φροντιστήριο με θέμα τη Λειτουργική Αποκατάσταση ύστερα από Συνδεσμοπλαστική Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου με εφαρμογή της μεθοδολογίας HumanTecar®. Το κλινικό φροντιστήριο πραγματοποιήθηκε από τον κ. Δημήτρη Αυτοσμίδη, υπεύθυνο HumanTecar Academy, με χρήση της πλατφόρμας HumanTecar® HCR1002, που διαθέτει η “Διάπλαση”.

Η κ. Α. Καραβασίλη, παρουσιάζει την “Αθλητική Τριάδα” στο 4th Sports Medicine Summer Course

Η κ. Α. Καραβασίλη στην έναρξη του Κλινικού Φροντιστηρίου HumanTecar