Πώς η Εργοθεραπεία Βοηθά Τα Άτομα Με Αυτισμό

Ο Εργοθεραπευτής μελετά την ανθρώπινη ανάπτυξη και εξέλιξη. Είναι ειδικός στην κοινωνική, συναισθηματική, και νευρο-φυσιολογική εξέλιξη των δυσκολιών ενός ατόμου.

Ποια είναι τα οφέλη από την εφαρμογή της Εργοθεραπευτικής παρέμβασης στον αυτισμό;

Ο συνολικός στόχος της Εργοθεραπείας είναι -όπως προαναφέρθηκε- να βοηθήσει το άτομο με ΔΑΦ να βελτιώσει την ποιότητα της ζωής του. Αυτό περιλαμβάνει τη ζωή στο σπίτι, στους ανοιχτούς χώρους και το σχολείο. Ο Εργοθεραπευτής βοηθά να αναπτυχθούν στο παιδί, να διατηρηθούν και να βελτιωθούν οι δεξιότητες του. Με αυτόν τον τρόπο, οι άνθρωποι με ΔΑΦ μπορούν να φτάσουν στον ανώτατο βαθμό της ανεξαρτησίας τους.

Ας δούμε μερικές από τις δεξιότητες που Εργοθεραπεία μπορεί να εκπαιδεύσει και να αναπτύξει στο άτομο με ΔΑΦ:

• δεξιότητες καθημερινής διαβίωσης, όπως εκπαίδευση τουαλέτας, ντύσιμο, βούρτσισμα δοντιών, σίτιση, προετοιμασία φαγητού, σιγύρισμα και όποιες άλλες δεξιότητες αυτο-φροντίδας.

• λεπτές κινητικές δεξιότητες που απαιτούνται για την επεξεργασία αντικειμένων καθημερινής χρήσης (μολύβι, ψαλίδι, εργαλεία, κουμπώματα κλπ)

• αδρές κινητικές δεξιότητες που απαιτούνται για την κινητική ανεξαρτητοποίηση (βάδιση, στάση σώματος, σκαρφάλωμα, παιχνίδι, μετατόπιση κλπ)

• αντιληπτικές δεξιότητες (οπτικές, ακουστικές, απτικές κλπ) και δεξιότητες επεξεργασίας για την ανάπτυξη της κρίσης, της μνήμης, της γνώσης, της ανάγνωσης και της γραφής

• ανάπτυξη του παιχνιδιού και των ενδιαφερόντων

• ενίσχυση της συγκέντρωσης της προσοχής

• δεξιότητες επίλυσης καθημερινών προβλημάτων για την ανάπτυξη του πραξιακού δυναμικού

• επικοινωνία

• δόμηση της σκέψης, αναγνώριση κανόνων και προγράμματος

• κοινωνική ενσωμάτωση

Μέσα από την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων, ένα παιδί με ΔΑΦ θα μπορέσει (με βάση το δυναμικό του) να κατακτήσει στενά συνδεδεμένες με όλα τα παραπάνω δεξιότητες όπως:

• να αναπτύξει πιο κατάλληλους τρόπους συσχέτισης με συνομηλίκους και με ενήλικες

• να μάθει πώς να επικεντρώνεται σε εργασίες – υποχρεώσεις

• να μάθει να λαμβάνει και καθυστερημένη ικανοποίηση με αυτά που κατάφερε

• να αναπτύξει την αυτο-γνωσία και την αυτό-ενημερότητά του σε σχέση με αυτά που μπορεί να καταφέρει ή όχι

• να αναπτύξει αξίες εαυτού όπως η συνεργασία, η υποχρέωση, το δικαίωμα της αυτοέκφρασης κλπ

• να μειώσει την παρορμητική συμπεριφορά του

• να μάθει να αναγνωρίζει τις προθέσεις των άλλων (θεωρία του νου)

• να εκφράζει τα συναισθήματα του με πιο κατάλληλους τρόπους

• να εμφανίζει καλύτερη συμμετοχή (στο παιχνίδι, στις κοινωνικές απαιτήσεις κλπ)

• να μάθει τρόπους να οδηγείται από μόνο του στην αυτο-ρύθμιση

Εργοθεραπεία, η «τέχνη του πράττειν» ή αλλιώς «η τέχνη του να κάνω συμβατικά το σωστό σε σχέση με αυτό που απαιτεί η κατάσταση» ή αλλιώς «κάνοντας αυτό που απαιτεί η περίσταση»!

πηγή: proseggisi.gr