Πνευμονικό οίδημα: Αίτια και αντιμετώπιση

Το πνευμονικό οίδημα είναι πάθηση των πνευμόνων που εκδηλώνεται όταν οι κυψελίδες γεμίσουν με περίσσευμα υγρού, το οποίο έχει διαρρεύσει από τα αιμοφόρα αγγεία.

Αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην ανταλλαγή των αερίων, με αποτέλεσμα δυσκολία στην αναπνοή και κακή οξυγόνωση του αίματος.

Αίτια
Τα αίτια που προκαλούν το πνευμονικό οίδημα, χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες: Σ’ αυτά που οφείλονται στην καρδιά (καρδιογενές πνευμονικό οίδημα) και σ’ αυτά που οφείλονται σε άλλα αίτια(μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα).

Καρδιογενή αίτια πνευμονικού οιδήματος
Η συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια, λόγω μειωμένης ικανότητας της καρδιάς να αντλεί κανονικά το αίμα. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλά αίτια, όπως είναι οι αρρυθμίες, διάφορες ασθένειες ή η εξασθένηση του μυοκαρδίου, προβλήματα στις καρδιακές βαλβίδες κ.λπ. Όλα αυτά τα αίτια, μπορούν να οδηγήσουν σε συσσώρευση ποσότητας αίματος, μεγαλύτερης από την συνήθη, με αποτέλεσμα την έξοδο υγρού στις κυψελίδες.

Μη καρδιογενές πνευμονικό οίδημα
-Σύνδρομο Οξείας Αναπνευστικής Δυσχέρειας (ARDS). Πρόκειται για δυνητικά σοβαρή κατάσταση, που προκαλείται από σοβαρές λοιμώξεις, τραυματισμούς, εισπνοή τοξικών αερίων, ισχυρή ακτινοβολία των πνευμόνων κ.λπ. Στις καταστάσεις αυτές, μειώνεται η ακεραιότητα των κυψελίδων, με αποτέλεσμα την έξοδο υγρών εντός αυτών.
-Νεφρική ανεπάρκεια, με συνέπεια την αδυναμία του οργανισμού να αποβάλει υγρά και τη δημιουργία πνευμονικού οιδήματος.
-Λόγω απότομης ανόδου σε μεγάλο υψόμετρο (μεγαλύτερο από 3.000 μέτρα).
-Νευρογενές πνευμονικό οίδημα (τραυματισμός και αιμορραγία του εγκεφάλου, σπασμοί ή διάφορες εγχειρήσεις στον εγκέφαλο).
– Άλλες, σπανιότερες καταστάσεις μη καρδιογενούς πνευμονικού οιδήματος, μπορεί να είναι η πνευμονική εμβολή, η βλάβη του πνεύμονα μετά από μετάγγιση, μερικές ιογενείς λοιμώξεις και τέλος, η εκλαμψία, επί εγκύων.

Συμπτώματα
Το συχνότερο σύμπτωμα του πνευμονικού οιδήματος, είναι η δύσπνοια. Αυτή μπορεί να είναι απότομη ή βαθμιαία, ανάλογα με το πόσο γρήγορα εξελίσσεται το πνευμονικό οίδημα.
Άλλα συμπτώματα είναι:
-εύκολη κόπωση
-αδυναμία
-ζάλη
-υποξία, δηλαδή χαμηλή στάθμη οξυγόνου στο αίμα.

Αντιμετώπιση
Το πρώτο βήμα για την αντιμετώπιση αυτής της επείγουσας κατάστασης είναι η χορήγηση οξυγόνου στον ασθενή.
Οι ασθενείς με καρδιογενές πνευμονικό οίδημα χρειάζονται θειϊκή μορφίνη, νιτρώδη και διουρητικά.
Η μη έγκαιρη αντιμετώπιση του πνευμονικού οιδήματος μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο.

Πηγή: www.onmed.gr