Παρουσίαση Poster Έρευνας στο 9ο Συνέδριο Υγείας Μεσσηνίας

Η Επιστημονική Διευθύντρια του Κέντρου Αποκατάστασης & Αποθεραπείας “Διάπλαση”, κ. Αλεξάνδρα Καραβασίλη, είχε την ευκαιρία να παρουσιάσει poster επιστημονικής εργασίας στα πλαίσια του 9ου Συνεδρίου Υγείας Μεσσηνίας το οποίο διοργανώθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου Elite City Resort, στις 17 & 18 Φεβρουαρίου 2017.

Η κ. Καραβασίλη παρουσίασε τα αποτελέσματα επιστημονικής έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το συνεργάτη του ΚΑΑ “Διάπλαση” κ. Σωτήρη Αποστολόπουλο, με θέμα “Εκτίμηση της ποιότητας ζωής ασθενών οι οποίοι ακολούθησαν πρόγραμμα αποκατάστασης μετά από Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο”. Από την παραπάνω έρευνα προκύπτει ότι η εσωτερική νοσηλεία ασθενών που έχουν υποστεί ΑΕΕ συντελεί σημαντικά στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ασθενών εφόσον συνεχίζουν το πρόγραμμα αποκατάστασης και ως εξωτερικοί ασθενείς.