ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ

Ηλικιωμένοι και αποκατάσταση.

Κάθε χρόνο, από το 1990 γιορτάζεται την 1η Οκτωβρίου Παγκοσμίως η Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία – Η ημέρα του παππού και της γιαγιάς.

Με αφορμή την Παγκόσμια μέρα των ηλικιωμένων , θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε τις πέντε βασικές αρχές που στοχεύουν να διασφαλίσουν ότι θα δοθεί προτεραιότητα στην τρίτη ηλικία. Αυτές είναι η ανεξαρτησία, η ενεργός συμμετοχή των ηλικιωμένων στα κοινά, η δυνατότητα εκπλήρωσης των προσωπικών στόχων, η φροντίδα και η αξιοπρέπεια.  

Σύμφωνα με τον WHO ( Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας) ως αποκατάσταση ορίζεται η διαδικασία που αποσκοπεί στην επίτευξη και διατήρηση του βέλτιστου επιπέδου λειτουργικότητας του ατόμου  σε οργανικό, αισθητηριακό, νοητικό, ψυχολογικό και κοινωνικό επίπεδο.

Η Γηριατρική εστιάζεται στην διαχείριση οξέων και χρόνιων νόσων και συνδρόμων κυρίως σε ευπαθή ηλικιωμένα άτομα δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προαγωγή της υγείας και την πρόληψη των σχετιζόμενων με την πρόοδο της ηλικίας ασθενειών. Σκοπός της Προληπτικής Γηριατρικής είναι η καλλιέργεια μίας κατάστασης σωματικής, διανοητικής και ψυχικής υγείας η οποία θα επιτρέψει ένα μέγιστο προσδόκιμο επιβίωσης ενώ θα διατηρείται ένας υψηλός βαθμός λειτουργικότητας των ατόμων.

Είναι προφανές ότι η διαχείριση των ηλικιωμένων οφείλει να είναι ολιστική αλλά παράλληλα και  εξειδικευμένη  με σκοπό την θέσπιση ενός εξατομικευμένου πλαισίου φροντίδας. Απαραίτητη για την επίτευξη αυτού του στόχου η παρουσία μιας διεπιστημονικής ομάδας  ( ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, νοσηλευτών, φυσιοθεραπευτών,  εργοθεραπευτών, λογοθεραπευτών, διατροφολόγων, ψυχολόγων) η οποία λαμβάνοντας υπόψιν της την συνοδό νοσηρότητα, την πολυφαρμακία, την πιθανή υποκείμενη καταθλιπτική συνδρομή, την διανοητική έκπτωση, τις διαταραχές της θρέψης, την παρουσία γηριατρικών συνδρόμων, αποσκοπούν στην μέγιστη δυνατή διατήρηση της λειτουργικότητας του ηλικιωμένου.

Όλα τα παραπάνω στην χώρα μας που δυστυχώς έχει σοβαρή έλλειψη ενός οργανωμένου δικτύου παροχής υπηρεσιών υγείας,  ιδιαίτερα για τους γηριατρικούς ασθενείς,  καλούνται να επιτελέσουν τα κέντρα αποκατάστασης και αποθεραπείας.

Συμπερασματικά, σκοπός και στόχος της αποκατάστασης είναι η επίτευξη της μέγιστης λειτουργικότητας του ηλικιωμένου αλλά και την διατήρηση αυτής, παρέχοντας συστάσεις και συμβουλές στους ιδίους αλλά και τους φροντιστές τους για την καλύτερη και ασφαλέστερη διαβίωσή τους πχ σωστή δόμηση του οικιακού τους περιβάλλοντος, χρήση κατάλληλων μέσων για τις καθημερινές τους δραστηριότητες  μην ξεχνώντας την σημασία της κοινωνικοποίησής τους.

Είναι τα άτομα τα οποία μας αγάπησαν πριν ακόμη γεννηθούμε.

Είναι τα άτομα που μας δίδαξαν τις αξίες της ζωής, που μας φρόντισαν και θα μείνουν για πάντα στο μυαλό μας γιατί με την περίσσια αγάπη τους διαμόρφωσαν τον χαρακτήρα μας, αυτό που είμαστε σήμερα.

Όλοι μας πρέπει να δίνουμε την αγάπη μας στα σπουδαία αυτά άτομα της 3ης ηλικίας

Στον παππού και την γιαγιά μας!