Ολοκληρώθηκε ο 3ος Κύκλος του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου “Kinesio Taping Method”

Το Σαββατοκύριακο, 17 & 18 Ιουνίου 2017, πραγματοποιήθηκε ο τρίτος και τελευταίος κύκλος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου “Kinesio Taping Method”. Ο τρίτος κύκλος εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε, όπως και οι προηγούμενοι δύο κύκλοι, στις εγκαταστάσεις του τμήματος Φυσικοθεραπείας του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας “Διάπλαση”. Εισηγητής ήταν ο κ. Κωνσταντίνος Διαμαντόπουλος, PT, CKTI, MT και συμμετείχαν πολλοί Φυσικοθεραπευτές της Ομάδας της “Διάπλασης” και Φυσικοθεραπευτές από διάφορους νομούς της Πελοποννήσου.

Βασικό θέμα του τελευταίου κύκλου ήταν η “αξιολόγηση και θεραπευτική προσέγγιση μόνο με τη χρήση της ταινίας” και όσοι συμμετέχοντες έχουν παρακολουθήσει και τους τρεις κύκλους του εκπαιδευτικού σεμιναρίου, έλαβαν επίσημη πιστοποίηση Kinesio Taping Association.