Κάταγμα Οστού

Κάταγμα λέγεται η πλήρης ή μερική λύση της συνέχειας ενός οστού.

Που οφείλεται η νόσος – Αίτια – Παράγοντες που την πυροδοτούν

Τα κατάγματα ταξινομούνται:

Α. Ανάλογα με την ένταση της βίας που τα προκάλεσε σε βίαια ,από καταπόνηση (επαναλαμβανόμενες μικροκαταπονήσεις)και παθολογικά(σε έδαφος προυπάρχουσας κύστης ή όγκου  κ.λ.π.)

Β. Ανάλογα με την κλινική εικόνα σε ανοικτά (επλεγμένα) και κλειστά.Ανοικτά ονομάζονται τα κατάγματα που συνοδεύονται από τραύμα από το οποίο επικοινωνούν με το εξωτερικό περιβάλλον  Όταν δεν υπάρχει τέτοια επικοινωνία, τα κάταγματα λέγονται κλειστά.

Γ. Ανάλογα με το μηχανισμό σε: Άμεσα, όταν τα κατάγματα γίνονται στο σημείο  όπου έδρασε η βία.Έμμεσα, όταν συμβαίνουν μακριά από τη θέση  που εφαρμόζεται η βία.

Δ. Ανάλογα με τη φορά της γραμμής του κατάγματος σε σχέση προς τον άξονα του οστού τα κατάγματα μπορεί να είναι εγκάρσια, λοξά και σπειροειδή.

Ε. Άλλες υποδιαιρέσεις είναι :τα ενσφηνωμένα κατάγματα (όταν το ένα τμήμα με τη μικρότερη διάμετρο μπαίνει μέσα στο άλλο με τη μεγαλύτερη), Αποσπαστικά λέγονται τα κατάγματα που συμβαίνουν στα σηµεία πρόσφυσης των µυών ύστερα από βίαιη σύσπασή τους, Συντριπτικά είναι εκείνα που παρουσιάζουν στο επίπεδο του κατάγµατος περισσότερα από τρία οστικά τµήµατα κ.λ.π.

Πώς εκδηλώνεται η νόσος – Συμπτώματα

Ένα κάταγμα προκαλεί γενικά πόνο και δυσχέρεια ή αδυναµία στην κίνηση του µέλους.Επίσης συχνά συνυπάρχουν  τοπικό οίδηµα, ευαισθησία στην πίεση, παραµόρφωση ,εκχύµωση,  κριγµός,  αφύσικη  κίνηση, δηλαδή κίνηση  στο σηµείο του κατάγµατος που φυσιολογικά δεν υπήρχε.

Διάγνωση της νόσου – Εξετάσεις

Ανεξάρτητα αν η κλινική διάγνωση είναι βέβαιη ή όχι,ο ακτινολογικός έλεγχος  είναι πάντα απαραίτητος για να επιβεβαιώσει την ύπαρξη κατάγµατος.

Ποιες είναι οι επιπλοκές

Οι επιπλοκές των καταγμάτων διακρίνονται σε άμεσες και απώτερες:

Άμεσες  μπορεί να είναι κάκωση αγγείων-νεύρων, λιπώδης ή πνευμονική εμβολή, σύνδρομο διαμερίσματος, πώρωση σε πλημμελή θέση κ.α.

Ενώ απώτερες είναι η καθυστέρηση πώρωση ,η δυσκαμψία της  άρθρωσης,  η Οστεοποιός μυοσίτιδα, Οστεομυελίτιδα,αρθρίτιδα,Αλγοδυστροφία κ.α.

Θεραπεία – Μέθοδοι αντιμετώπισης

Η θεραπεία ενός κατάγματος εξαρτάται από τον τύπο κατάγματος, τη σοβαρότητα και τη θέσης του, καθώς επίσης και την κατάσταση του ασθενούς. Τα κατάγματα αντιμετωπίζονται ανάλογα με τα παραπάνω κριτήρια είτε συντηρητικά δηλαδή με ακινητοποίηση σε νάρθηκα ή γύψο είτε με χειρουργικές επεμβάσεις εξωτερικής ή εσωτερικής οστεοσύνθεσης.

Πηγή: www.iatropedia.gr