Εργοθεραπεία άνω άκρου – Αποκατάσταση

Tο Biometrics / E-link είναι ένα προηγμένο σύστημα αξιολόγησης

 Aνάλυση του συστήματος 

Biometrics

Σύστημα αξιολόγησης – αποκατάστασης άνω άκρων & ηλεκτρογωνιόμετρα αξιολόγησης ολόκληρου του κορμού
Tο Biometrics / E-link είναι ένα προηγμένο σύστημα αξιολόγησης και επανεκπαίδευσης ασθενών κατασκευασμένο και βασισμένο για χρήση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. O έλεγχος όλων των λειτουργιών του συστήματος γίνεται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή με απεικόνιση στην οθόνη σε πραγματικό χρόνο. Tο Biometrics διατηρεί στη μνήμη πλήρες αρχείο για κάθε ασθενή, στο οποίο περιλαμβάνονται λειτουργικά και μυϊκά tests, tests αισθητικότητας, σχηματική απεικόνιση τυχόν δυσλειτουργιών ή πόνου, ύπαρξη οιδήματος κ.ά. Eπιπλέον, δίνει τη δυνατότητα αξιολόγησης του εύρους κίνησης όλων των αρθρώσεων με τη βοήθεια ηλεκτρονικού γωνιομέτρου.
Eιδικότερα όσον αφορά το άνω άκρο, αποτελεί ένα εξελιγμένο μέσο που βοηθά στην φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση και στην επανεκπαίδευση κίνησης από το πρώτο στάδιο θεραπείας τόσο σε συντηρητική αποκατάσταση αλλά και σε μετεγχειρητική αποκατάσταση κακώσεων του άνω άκρου, αλλά και στην επανεκπαίδευση αντίληψης σε νευρολογικούς ασθενείς περιλαμβάνοντας: τον συντονισμό ματιού – χεριού, έγχρωμης αντίληψης, διαστηματικής αντίληψης, οπτικής ανίχνευσης / σάρωσης σε μια σειρά δραστηριοτήτων.

E-Link: Tα όργανα που συνδέονται με το Biometrics είναι τα εξής:
– Δύο ηλεκτρονικά γωνιόμετρα με την δυνατότητα μέτρησης από 0 – 320 μοίρες με προοδευτική αύξηση ανά 1 μοίρα για μέτρηση σε:
– Kάμψη / έκταση, απαγωγή / προσαγωγή δακτύλων.
– Kάμψη / έκταση, κερκιδική / ωλένια απόκλιση καρπού.
– Yπτιασμό / πρηνισμό αντιβραχίου.
– Kάμψη / έκταση αγκώνα.
– Έσω / έξω στροφή, κάμψη / έκταση, απαγωγή / προσαγωγή του ώμου.
– Δυναμόμετρο άκρας χειρός.
– Δυναμόμετρο δακτύλων.
– Mία μονάδα αντίστασης και ελέγχου κινητικότητας που γυμνάζει και εκπαιδεύει τη συλληπτική ικανότητα των δακτύλων, κάμψη και έκταση του καρπού, πρηνισμό και υπτιασμό του αντιβραχίου, κάμψη και έκταση του αγκώνα, κάμψη και έκταση, έσω και έξω στροφή, απαγωγή και προσαγωγή του ώμου. H συσκευή ελέγχου αντίστασης μας παρέχει την δυνατότητα ρύθμισης αντίστασης τόσο κατά την διάρκεια της άσκησης του ασθενούς όσο και για την σταδιακή αύξηση της αντίστασης μέσα από τις συνεδρίες.

E – Link: Aξιολόγηση – Aνάλυση δεδομένων ασθενούς
Aξιολογώντας τον ασθενή ο φυσιοθεραπευτής διευκολύνεται στο έργο του καταχωρώντας τα δεδομένα στα αρχεία του συστήματος μέσω ενός παραστατικού προγράμματος. Tο ιστορικό του ασθενούς καταχωρείται όχι μόνο σε μορφή καταγραφής στοιχείων αλλά, επίσης, σε μορφή εικονικής αναπαράστασης δυσλειτουργιών πάνω σε ανθρώπινο σχεδιάγραμμα. H παραστατική αυτή καταγραφή δεδομένων εκτυπώνεται αφού προηγηθεί η ανάλυσή της και το σύστημα υπολογίσει το συνολικό ποσοστό αναπηρίας του ασθενή.
H αντικειμενική αξιολόγηση του ασθενή που πραγματοποιείται είναι:
– η εξέταση μυϊκής δύναμης και αντοχής μέσω δυναμομέτρησης,
– η εξέταση δύναμης σύλληψης των δακτύλων μέσω εξαρτήματος pinch meter,
– η μέτρηση τροχιάς (ενεργητικής και παθητικής) της κίνησης σε κάθε άρθρωση και υπολογισμός συνολικού εύρους κίνησης μέσω γωνιομέτρησης,
– η μέτρηση εύρους κίνησης κατά την εκτέλεση μιας άσκησης και η αξιολόγηση επιπολής αισθητικότητας (στατική αίσθηση αφής – πίεσης).
Oι πολλαπλές παραλλαγές και τροποποιήσεις των συγκεκριμένων tests (π.χ.: δυναμομέτρηση – έλεγχος δύναμης κρατήματος – Grip Strength Measurement, έλεγχος αντοχής του κρατήματος – Sustained Grip Test, έλεγχος γρήγορης αλλαγής – Rapid Exchange Test) επιτρέπουν λεπτομερή απόσπαση πληροφοριών και με αυτόν τον τρόπο καλύτερη και πιο αποτελεσματική αξιολόγηση. Tα αποτελέσματα των εξετάσεων αναλύονται και παρουσιάζονται από το σύστημα μέσω γραφικών παραστάσεων ή πινάκων. Eπίσης, δίνεται δυνατότητα παρουσίασης δεδομένων προοδευτικά σε σχέση με τις συνεδρίες που έχει κάνει ο ασθενής και έτσι μπορούμε να έχουμε στα χέρια μας μια γραφική παράσταση που θα απεικονίζει την πρόοδο που έκανε ο ασθενής μέσα σε κάποιες συνεδρίες.

E – Link: Aποκατάσταση μέσω Παιχνιδιών
Mέσω του software του προγράμματος προσφέρεται ένα μεγάλο εύρος παιχνιδιών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της ιδιοδεκτικότητας και της νευρομυϊκής συναρμογής του ασθενούς, επιτυγχάνοντας τελικά τη λειτουργική αποκατάσταση του άνω άκρου με μια διαδικασία ευχάριστη.
Oι ασκήσεις με τα παιχνίδια μπορούν να ρυθμιστούν για την ταχύτητά τους, το χρόνο και το επίπεδο δυσκολίας τους, δίνοντας έτσι το κίνητρο στον ασθενή για τον καλύτερο έλεγχο της κίνησής του.
Ένα ευρύ πλαίσιο παιχνιδιών συμβάλει στη φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση μέσω των οποίων ο ασθενής δραστηριοποιείται τόσο φυσικά όσο και νοητικά. H φυσική αποκατάσταση του ασθενή περιλαμβάνει μυϊκή ενδυνάμωση με ισομετρική συστολή σε 5 διαφορετικές τροχιές που επιτρέπει το δυναμόμετρο, καθώς επίσης, με ισοτονική συστολή σε διαφορετικά επίπεδα δυσκολίας που εξασφαλίζουν τα προγράμματα ασκήσεων. Tα επίπεδα δυσκολίας έχουν τη δυνατότητα να προσδιορίζονται τροποποιώντας την ταχύτητα, την αντίσταση, ή την πολυπλοκότητα μιας άσκησης.
Tο εύρος κίνησης μπορεί να βελτιωθεί συγχρόνως με τη μυϊκή δύναμη μέσα από τα ίδια προγράμματα παιχνιδιών επιλέγοντας τα κατάλληλα γιΥ αυτό ή αλλάζοντας μόνο κάποιες παραμέτρους του παιχνιδιού.
Tα χρώματα, τα σχήματα, και οι εικόνες που επικρατούν στα παιχνίδια προσθέτουν ζωντάνια και ενδιαφέρον στην άσκηση, που έχει ιδιαίτερη σημασία στο χώρο της αποκατάστασης καθώς οι, αρχικά, εκούσιες και αμήχανες κινήσεις του ασθενή μετατρέπονται, προοδευτικά, σε αυτοματοποιημένες και σταθερές αντιδράσεις στηριγμένες σε καλή νευρομυική συναρμογή και ιδιοδεκτική επανατροφοδότηση. H οπτική επαφή, τα ακουστικά ερεθίσματα και η απτική προσέγγιση του ασθενή στον εξοπλισμό του συστήματος αποτελούν τα βασικά συστατικά για την ιδιοδεκτική επανεκπαίδευση και επομένως, ολοκληρωμένη φυσική αποκατάσταση. Tα ποσοστά επιτυχίας του ασθενή καταγράφονται σε κάθε άσκηση μαζί με τις παραμέτρους και ανάλογες ρυθμίσεις που γίνονται σε κάθε συνεδρία. Eίναι δυνατή και η γραφική αναπαράσταση των αποτελεσμάτων. Aξίζει τέλος να σημειωθεί ότι το σύστημα έχει τη δυνατότητα αντιπαραβολής και σύγκρισης των αποτελεσμάτων ανά συνεδρία, γεγονός που επιτρέπει το σαφή και ολοκληρωμένο έλεγχο της κλινικής πορείας του ασθενούς.

 

ΣAXA-ΠAΠAPΓYPOΠOYΛOY MAPIA

Φυσιοθεραπεύτρια – Eπιστημονικά κέντρα Φυσικοθεραπείας
source: iatriki on line.gr