Επίσκεψη της Προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων Με Σκλήρυνση κατά Πλάκας στη Διάπλαση

Την Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017, υποδεχτήκαμε την πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΠΟΑμΣΚΠ), κ. Βάσω Μαράκα. Η κ. Μαράκα ξεναγήθηκε στους χώρους του Κέντρου Αποκατάστασης “Διάπλαση” και τις παρουσιάστηκε αναλυτικά οι υπηρεσίες μας και οι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να βοηθήσουμε ασθενείς που πάσχουν από Πολλαπλή Σκλήρυνση (Multiple Sclerosis-MS).

Στη συνάντηση με τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της “Διάπλασης”, Δρ. Βασίλειο Τζωρτζάκη, το Διοικητικό Διευθυντή, κ. Νεκτάριο Γιαννόπουλο και την Επιστημονική Διευθύντρια, Δρ. Αλεξάνδρα Καραβασίλη, παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία της ΠΟΑμΣΚΠ να δημιουργηθεί Μητρώο Ασθενών σε πανελλαδικό επίπεδο και, επιπλέον, να δημιουργηθεί Σύλλογος Ασθενών με ΣΚΠ στη Μεσσηνία και τη Νότια Πελοπόννησο.  Σκοπός του Συλλόγου θα είναι η ενημέρωση των ασθενών και του περιβάλλοντος τους και η ευαισθητοποίηση του κοινού.

Η “Διάπλαση”, υποστηρίζοντας έμπρακτα τους ασθενείς και τις οικογένειες τους, θα παρέχει γραμματειακή υποστήριξη και μέρος των εγκαταστάσεων της ώστε να βοηθήσει στα πρώτα σημαντικά στάδια δημιουργίας του Συλλόγου Ασθενών που πάσχουν από Σκλήρυνση κατά Πλάκας στη Νότια Πελοπόννησο.  Για το σκοπό αυτό, όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν πληροφορίες στο τηλεφωνικό κέντρο της Διάπλασης, τηλ: 2721044700 (Δευτέρα – Παρασκευή, 08:00 – 20:00).