Εξαιρετική Παρουσία της “Διάπλασης” στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αποκατάστασης Βλαβών Νωτιαίου Μυελού

Πολύ δυναμική ήταν η συμμετοχή της Επιστημονικής Ομάδας της “Διάπλασης” στο “2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Τμήματος Μελέτης & Αποκατάστασης Βλαβών Νωτιαίου Μυελού” της Ελληνικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά τον προσανατολισμό μας στην συνεχιζόμενη επιστημονική εκπαίδευση και στο άρτιο θεραπευτικό έργο.

Το σημαντικό αυτό συνέδριο πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη το διάστημα 24-25 Νοεμβρίου 2017, με συμμετοχή διεθνώς καταξιωμένων ιατρών, υπό την αιγίδα της Ευρωπαικής Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης (ESPRM).

Η Επιστημονική Διευθύντρια της “Διάπλασης” κ. Αλεξάνδρα Καραβασίλη (MD, MSc, FEBPRM) στην ομιλία της ανέπτυξε το πολύ ενδιαφέρον θέμα του “Νωτιαίου Shock” και της κρίσιμης περιόδου πρόληψης των επιπλοκών και των μακροχρόνιων λειτουργικών διαταραχών. Η υπάρχουσα βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι “η εξέλιξη των αντανακλαστικών στο χρόνο έχει μεγαλύτερη προγνωσιακή σημασία απ΄  ότι στην αρχική αξιολόγηση του ασθενούς”. Ένα από τα βασικά συμπεράσματα της ομιλίας ήταν ότι η διαχείριση των επιπλοκών από την κύστη, το έντερο, το καρδιαγγειακό και το αυτόνομο σύστημα αλλά και η διαχείριση των λοιπών διαταραχών από την κρίσιμη περίοδο του Νωτιαίου Shock σε συνδυασμό με την εκπαίδευση του ασθενούς συμβάλλει σημαντικά στην ποιότητα ζωής του και τη λειτουργικότητα του.

Επιπλέον, η ερευνητική ομάδα της “Διάπλασης”, αποτελούμενη από την κ. Αλεξάνδρα Καραβασίλη (Φυσίατρος), κ. Γεώργιο Νεοχωρίτη (Φυσίατρος), κ. Φωτεινή Κουρετά (Φυσικοθεραπεύτρια) και κ. Παναγιώτη Σιαβελή (Φυσικοθεραπευτής), παρουσίασε τα ευρήματα έρευνας (case report) η οποία πραγματοποιήθηκε στο Κ.Α.Α “Διάπλαση”. Το e-poster το οποίο παρουσιάστηκε επίσημα στο πλαίσιο του συνεδρίου, ενημέρωσε σχετικά με τα πολύ ενδιαφεροντα αποτελέσματα της Διεπιστημονικής Παρέμβασης σε ασθενείς με Κάκωση Νωτιαίου Μυελού χωρίς ακτινολογικά ευρήματα (SCIWORA). Η έρευνα κατέδειξε η Διεπιστημονική παρέμβαση με την εφαρμογή ενός εντατικού προγράμματος Αποκατάστασης σε ασθενή με SCIWORA, μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη σε κλινικό επίπεδο καθώς και δε επίπεδο αυτονομίας και λειτουργικότητας.