Δημοσίευση Poster Έρευνας στο 11ο Παγκόσμιο Συνέδριο Φυσικής Ιατρικής και Αποκατάστασης

Η Επιστημονική Ομάδα της Διάπλασης συμμετείχε στο 11ο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Εταιρείας Φυσικής Ιατρικής & Αποκατάστασης που πραγματοποιήθηκε στο Buenos Aires, πρωτεύουσα της Αργεντινής, από την 30 Απριλίου έως την 4 Μαΐου 2017.

Η Επιστημονική Διευθύντρια του Κέντρου Αποκατάστασης & Αποθεραπείας “Διάπλαση” σε συνεργασία με τον επιστημονικό συνεργάτη του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας κ. Α. Τσιβγούλη, συμμετείχε στις εργασίες του συνεδρίου με την ανάρτηση Poster το οποίο παρουσίαζε την επιστημονική έρευνα με θέμα “Τα συμπτώματα του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος και η επίδραση στην ποιότητα ζωής γυναικών ασθενών που πάσχουν από Σκλήρυνση κατά Πλάκας”.

Η έρευνα στην οποία συμμετείχαν 55 ασθενείς από τον Ιανουάριο έως το Σεπτέμβριο 2016, κατέδειξε ότι τα συμπτώματα στο κατώτερο ουροποιητικό σύστημα επηρεάζουν την ποιότητα διαβίωσης των γυναικών ασθενών που πάσχουν από Σκλήρυνση κατά Πλάκας και ως εκ τούτου είναι χρήσιμο να χρησιμοποιούνται ειδικές κλίμακες αξιολόγησης για την καλύτερη αντιμετώπιση τους.