Δημοσίευση Επιστημονικού Άρθρου στο διεθνές περιοδικό “Disability and Rehabilitation: Assistive Technology”

Δημοσιεύτηκε στο διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό (peer- reviewed Journal) “Disability and Rehabilitation: Assistive Technology”, Vol. 12, Issue 5, το άρθρο με τίτλο “Translation and validation of the assistive technology device predisposition assessment in Greek in order to assess satisfaction with use of the selected assistive device”. 

Στη συγγραφή του άρθρου συμμετείχε η Επιστημονική Διευθύντρια κ. Αλεξάνδρα Καραβασίλη και η υπεύθυνη του τμήματος Φυσικοθεραπείας της “Διάπλασης”, κ. Δέσποινα Αλεξοπούλου. Επίσης, συμμετείχαν ο κ. Ι. Κουμπούρος και η κ. Έφη Παπαγεωργίου, μέλη Δ.Ε.Π. του Α.Τ.Ε.Ι Αθηνών.

Το άρθρο παρουσιάζει την έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τη συγγραφική  ομάδα με σκοπό την μετάφραση στην ελληνική γλώσσα της διεθνούς κλίμακας αξιολόγησης “Assistive Technology Device Predisposition Assessment – Device Form” και την επιβεβαίωση της αξιοπιστίας και της συνέπειας χρήσης της στον ελληνικό πληθυσμό. Για το σκοπό της έρευνας, εγγράφηκαν 115 ασθενείς και τα αποτελέσματα απέδειξαν τη αξιοπιστία και συνέπεια της χρήσης της εν λόγω κλίμακας ώστε να μπορεί επιτυχώς να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της ικανοποίησης των ασθενών από τη χρήση βοηθημάτων κίνησης (assistive device).

Βρείτε το σχετικό link, παρακάτω:

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3109/17483107.2016.1161088