Δημοσίευση Επιστημονικού Άρθρου στο Επιστημονικό Περιοδικό “Technologies”

Δημοσιεύτηκε στο διεθνές Επιστημονικό Περιοδικό (peer- reviewed Journal) “Technologies”, Vol. 5, Issue 4, το άρθρο με τίτλο “User Evaluation of the MOBOT Rollator Type Robotic Mobility Assistive Device”

Στη συγγραφή του άρθρου συμμετείχε η Επιστημονική Διευθύντρια του Κέντρου Αποκατάστασης “Διάπλαση” κ. Αλεξάνδρα Καραβασίλη καθώς επίσης και επιστήμονες – ερευνητές του Ερευνητικού Κέντρου Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας, των Επικοινωνιών και της Γνώσης “Αθηνά” και του Α.Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

Ιδιαίτερα σημαντική συμμετοχή στη μελέτη είχε η Eρευνητική Oμάδα της Διάπλασης, αποτελούμενη από την κ. Δέσποινα Αλεξοπούλου (PT), κ. Φωτεινή Κουρέτα (PT), κ. Παναγιώτη Σιαβελή (PT) και την κ. Αλεξάνδρα Καραβασίλη (MD).

Στο άρθρο παρουσιάζονται η μεθοδολογία και τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης της πειραματικής ρομποτικής πλατφόρμας MOBOT από τους τελικούς χρήστες. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Αποκατάστασης “Διάπλαση” και χρησιμοποιήθηκε, εκτός των άλλων κλιμάκων, η καινοτόμος κλίμακα αξιολόγησης PYTHEIA η οποία αναπτύχθηκε από την ερευνητική ομάδα της “Διάπλασης” με σκοπό να καλύψει το υπάρχον κενό στη διεθνή βιβλιογραφία.

Το Ευρωπαϊκό Ερευνητικό πρόγραμμα MOBOT, στόχευε στην κατασκευή ενός ρομποτικού πειραματικού βοηθήματος κίνησης (robotic assistive device) στο οποίο η βασική καινοτομία ήταν η αλληλεπίδραση της ρομποτικής πλατφόρμας με τον χρήστη / ασθενή.

Από τα αποτελέσματα της τελικής αξιολόγησης που πραγματοποιήθηκε στη “Διάπλαση” προκύπτει το συμπέρασμα ότι υπήρξε υψηλή αποδοχή της ρομποτικής πλατφόρμας ΜΟΒΟΤ από τον τελικό χρήστη/ασθενή δημιουργώντας αισιοδοξία για την επιτυχία τυχόν μελλοντικής ανάπτυξης εμπορικής έκδοσης του MOBOT για χρήση από το ευρύ κοινό.

Βρείτε το σχετικό link, παρακάτω:

http://www.mdpi.com/2227-7080/5/4/73