Αρθροπλαστικές & Αποκατάσταση

Ολική αρθροπλαστική του ισχίου. Στα πλαίσια της προεγχειρητικής αξιολόγησης, ο φυσικοθεραπευτής θα διδάξει σε εσάς και την οικογένειά σας τις ασκήσεις που θα εκτελέσετε τόσο πριν όσο και μετά την επέμβαση.