Ανάλυση και θεραπεία συντονισμένη από ρομποτική κίνηση

Η αξία της ρομποτικής τεχνολογίας στον τομέα της υγείας είναι σημαντική τόσο από την άποψη των κοινωνικών όσο και των οικονομικών οφελών.

Στη θεραπεία των ασθενών με «τραυματισμένο» τον έλεγχο της κίνησης, παραδείγματος χάριν μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, η ρομποτική ανάλυση και θεραπεία της κίνησης προσφέρει πρόσθετη υποστήριξη στην κατάρτιση που παρέχεται στον ασθενή από έναν θεραπευτή (π.χ. φυσίατρο ή φυσικοθεραπευτή).

Τα ρομποτικά συστήματα που χρησιμοποιούνται προκαλούν, είτε ήδη εγκατεστημένες και προγραμματισμένες κινήσεις, είτε κινήσεις τις οποίες αντιγράφουν από το αντίστοιχο υγιές μέλος (κινήσεις «καθρέπτη»), για τις οποίες ο έλεγχος είναι ακόμα διαθέσιμος, ανοίγοντας με αυτό τον τρόπο το δρόμο στην αποκατάσταση του κεντρικού συντονισμού κίνησης. Αυτά τα συστήματα είναι σε θέση να προσδιορίζουν και να αξιολογούν τις δυναμικές μετακινήσεις, καθώς και τις διαταραχές στο συντονισμό. Η εφαρμογή τους βοηθά επομένως στην καλύτερη κατανόηση των μηχανισμών που διέπουν το συντονισμό των κινήσεων του ανθρώπινου οργανισμού.

Στο μέλλον, αναμένεται να υπάρξουν παρόμοια συστήματα που παρέχουν εξατομικευμένη θεραπεία μέσω της αναγνώρισης των χρηστών και της εφαρμογής τεχνικών εικονικής πραγματικότητας και απτικής ανάδρασης. Ρομποτικό σύστημα αποτελεί και το Locomat από την εταιρία Hocoma, το οποίο αφορά ασθενείς με κινητικά προβλήματα μετά από εγκεφαλικά επεισόδια, παρέχοντας προσαρμοσμένη στις εκάστοτε ανάγκες θεραπείας.

Πηγή: www.kallipos.gr