i-Walk: Ευφυής Ρομποτικός Περιπατητήρας κινητικής και νοητικής υποβοήθησης ηλικιωμένων και ατόμων με κινητικά προβλήματα


Proposal ID: 5030856
Role: Partner
Acronym: i-Walk
Type of action: Παρέμβαση ΙΙ “Συμπράξεις Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

Duration in months: 42

Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες ανεπτυγμένες κοινωνίες αποτελεί η ραγδαία αλλαγή των δημογραφικών δεδομένων που σχετίζονται με τη διαρκή γήρανση του πληθυσμού τους με άμεση συνέπεια την αύξηση του ποσοστού που αντιμετωπίζει διαφορετικού βαθμού κινητικά και νοητικά προβλήματα, πέραν όσων οφείλονται σε χρόνιες συναφείς παθήσεις ή/και σε ατυχήματα. Αντικείμενο του έργου i-Walk αποτελεί η ανάπτυξη και δοκιμαστική εφαρμογή ενός νέου πρωτοπόρου ρομποτικού συστήματος που θα παρέχει ένα εύρος λειτουργιών κινητικής και νοητικής υποστήριξης ανθρώπων που ανήκουν στις προαναφερθείσες πληθυσμιακές ομάδες. Θα είναι μια ευέλικτη πλατφόρμα ρομποτικών τεχνολογιών προσαρμοζόμενων επί τροχήλατου περιπατητήρα  με σκοπό την ενεργή  υποβοήθηση του ανθρώπου και με δυνατότητες απόκτησης γνώσης και προσαρμογής στο περιβάλλον, εξατομικευμένα στον εκάστοτε χρήστη, για την υποστήριξη  της κινητικότητας και την ενδυνάμωση της υγείας και  ζωτικότητας του.

Στο έργο θα γίνει ανάπτυξη και συνεργητική αξιοποίηση των εξής μεθοδολογιών: (α) επεξεργασία πολυ-αισθητηριακών και φυσιολογικών σημάτων και αναγνώριση δράσεων για την παρακολούθηση, ανάλυση και πρόβλεψη της βάδισης και άλλων  ενεργειών του χρήστη,  (β) συμπεριφορικός και προσαρμοσμένος στον άνθρωπο ρομποτικός έλεγχος και  αυτόνομη ρομποτική πλοήγηση για την δυναμική προσέγγιση χρήστη και διαδραστική συμπόρευση με συνδυασμένη παροχή φωνητικών οδηγιών, (γ)  επικοινωνία ανθρώπου-ρομπότ, συμπεριλαμβανομένων τεχνολογιών σύνθεσης και αναγνώρισης ομιλίας και εικονικού βοηθού (avatar) για ενίσχυση της φυσικότητας της επικοινωνίας. Αξιοποιώντας τεχνογνωσία που έχουν αποκτήσει τρεις από τους τέσσερις φορείς σε ένα πρότερο ευρωπαϊκό έργο (ΜΟΒΟΤ), στο έργο i-Walk θα γίνει ερευνητικά η ενίσχυση των τεχνολογιών αυτών, η εφαρμογή τους για την κάλυψη σημαντικών κοινωνικών αναγκών, και η διερεύνηση της οικονομικής και εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων. Θα υπάρχει συνέργεια των τεχνολογικών επιτευγμάτων με τις ιατρικές υπηρεσίες που αφορούν στην αποκατάσταση, με στόχο την αλληλεπίδραση με πληθυσμό-στόχο (ασθενείς) για το σχεδιασμό και την ολοκλήρωση συστημάτων με βάση τις ανάγκες των δυνητικών χρηστών.

Το i-Walk προβλέπει ανάπτυξη δύο εκδόσεων: (1η) ένα πλήρως εξοπλισμένο σύστημα το οποίο θα διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά αισθητηρίων διατάξεων προσαρμοσμένων σε ένα νέο ρομποτικό πλαίσιο ενσωματώνοντας και σύγχρονες διατάξεις επενέργησης με δυνατότητες αυτόνομης πλοήγησης, (2η) ένα ελαφρύ σύστημα που θα ενσωματώνει υποσύνολο των αισθητηρίων διατάξεων σε υποσυστήματα τα οποία θα μπορούν εύκολα και με μικρό κόστος να προσαρμόζονται επί υπαρχόντων κινητικών βοηθημάτων τύπου τροχήλατου περιπατητήρα.  Η 1η έκδοση θα εφαρμόζεται σε κλινικά περιβάλλοντα ως ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης της κινητικής αποκατάστασης του ασθενούς αλλά και κλινικής αξιολόγησης της πορείας του βάσει αντικειμενικών ποσοτικών δεικτών. Η 2η έκδοση μπορεί να βρει ακόμα μεγαλύτερο φάσμα εφαρμογών για μια κατ’ οίκον συνεχιζόμενη αποκατάσταση και παρακολούθηση της εξέλιξης ενός ασθενούς.

Συνολικά το i-Walk στοχεύει στην υποστήριξη ηλικιωμένων αλλά και ασθενών με  κινητικές ή/και νοητικές δυσκολίες, επιτυγχάνοντας (α) την αποτελεσματικότερη κινητοποίησή τους στο κλινικό περιβάλλον ενός κέντρου αποκατάστασης, μειώνοντας το φορτίο που επωμίζεται το κλινικό προσωπικό και αυξάνοντας αντίστοιχα την αποδοτικότητα των προγραμμάτων αποκατάστασης, και (β) την συνεχιζόμενη υποβοήθησή τους κατ’ οίκον μέσω λειτουργιών παρακολούθησης της εξέλιξης τους, αλλά και κινητοποίηση μέσω διεπαφών νοητικής και άλλης υποστήριξης, αυξάνοντας τον βαθμό ανεξαρτησίας τους και βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους. Πέραν του ισχυρού κοινωνικού αντίκτυπου που οραματίζεται να έχει το i-Walk, η ποικιλία των λειτουργιών υποβοήθησης που θα παρέχει  και το εύρος του πεδίου εφαρμογών τους διαφαίνεται ότι ανοίγουν έναν ορίζοντα μιας δυνητικά μεγάλης αγοράς με σημαντικά οικονομικά οφέλη από δραστηριότητες εμπορικής αξιοποίησης που θα ακολουθήσουν.

Project URL: http://www.i-walk.gr/


Γιατί η Διάπλαση διαφέρει

 • Αξίες Διάπλασης

  Ποιότητα:

  Στη Διάπλαση πιστεύουμε ότι τα άτομα με κινητικά προβλήματα πρέπει να έχουν την ευκαιρία να ανακτήσουν το μέγιστο της ανεξαρτησίας τους και να απολαμβάνουν την υψηλότερα δυνατή ποιότητα ζωής. Στη Διάπλαση, η υψηλή ποιότητα υπηρεσιών Αποκατάστασης παραμένει ως πρώτος μας στόχος!

  Δέσμευση:

  Στη Διάπλαση όλοι μας έχουμε δεσμευτεί προς τους ασθενείς για συνεχή υψηλή παροχή υπηρεσιών πάντα με στοργή και αγάπη.

  Αφοσίωση:

  Όλοι μας στην Διάπλαση έχουμε αφοσιωθεί σε ένα κοινό στόχο, να προσφέρουμε την καλύτερη αποκατάσταση σε κάθε ένα από τους ασθενείς μας.

  Οικογένεια:

  Στη Διάπλαση όλοι μας είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια. Όταν ένα καινούργιο μέλος (ασθενής) έρχεται να προστεθεί, αμέσως θα νοιώσει τη ζεστασιά, το χαμόγελο, το ενδιαφέρον και την αγάπη να τον περιβάλλουν. Όχι μόνο όσο είναι μαζί μας αλλά για πάντα.

 • Εμπειρίες ασθενών

  Οι ασθενείς της Διάπλασης μέσα από την προσπάθεια τους και τα ειδικά εξατομικευμένα προγράμματα θεραπειών αποκατάστασης έχουν καταφέρει να φτάσουν το στόχο τους και πλέον θέτουν τον πήχη της ανεξαρτησίας ακόμα πιο ψηλά.

  Η ψυχική δύναμη τους μας δίνει και εμάς το κουράγιο να συνεχίζουμε να παράγουμε έργο, Έργο ζωής.

 • Σημεία που διαφοροποιούν την Διάπλαση

  Διαθέτουμε την πιο εξειδικευμένη επιστημονική ομάδα αποκατάστασης

  Όλες οι θεραπευτικές μας υπηρεσίες είναι απόλυτα ανθρωποκεντρικές

  Διαθέτουμε τον πιο σύγχρονο και πλήρη ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό Αποκατάστασης

  Στεγαζόμαστε στις πιο σύγχρονες και λειτουργικά σχεδιασμένες υποδομές

  Ακολουθούμε τις πλέον σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους και διεθνή πρωτόκολλα

  Γιατί βρίσκεται δίπλα στον συνάνθρωπο μας όχι μόνο κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του αλλά για πάντα

  H λειτουργία μας είναι πιστοποιημένη με βάση το Πρότυπο Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008

Οφέλη, επιλέγοντας τη Διάπλαση

 • Βασικό Όφελος

  Ανάρρωση από τραυματισμό ή ασθένεια, λαμβάνοντας θεραπεία για την ανάκτηση σωστής λειτουργίας και κινητικότητας των μελών του σώματος.

 • Άριστη φροντίδα & υποστήριξη

  Άριστη φροντίδα και υποστήριξη από τους ειδικευμένους Ιατρούς και το Προσωπικό στους ασθενείς που νοσηλεύονται

 • Εξατομικευμένα προγράμματα

  Οι ασθενείς έχουν τη δυνατότητα να ολοκληρώσουν εξατομικευμένα προγράμματα αποκατάστασης, επιτυγχάνοντας το μέγιστο αποτέλεσμα.