Επιστημονική μελέτη του διαιτολόγου κ. Κώστα Μούντανου στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παχυσαρκίας

Το τριήμερο 1 – 3 Μαρτίου 2018, πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Royal Olympic, Αθήνα το 12ο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο Παχυσαρκίας.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου ο διαιτολόγος του Κέντρου Αποκατάστασης “Διάπλαση” παρουσίασε με αναρτημένη δημοσίευση (poster) τα ευρήματα μελέτης η οποία είχε στόχο την εκτίμηση ανάπτυξης και σύστασης σώματος σε παιδιά ηλικίας 8-11 ετών.

Η επιστημονική μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 589 παιδιών σε δημοτικά σχολεία στην Κρήτη.

Εκτός των άλλων πολύ σημαντικών αποτελεσμάτων, η μελέτη επιβεβαίωσε τη συνεχόμενη αύξηση της τάσης για παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα. Περίπου 1 στα 2 (ποσοστό 50%) από τα παιδιά του δείγματος βρέθηκε να είναι υπέρβαρο ή παχύσαρκο με βάση τις επιστημονικές μετρήσεις.

Γεγονός ιδιαίτερα ανησυχητικό αν λάβουμε υπόψη ότι η παιδική παχυσαρκία σχετίζεται ευθέως με την παχυσαρκία ενηλίκων.