Συμμετοχή της Επιστημονικής Διευθύντριας κας Αλεξάνδρας Καραβασίλη στο 12ο Παγκόσμιο Συνέδριο PETRA 2019

Η Επιστημονική Διευθύντρια του Κέντρου Αποκατάστασης και Αποθεραπείας “Διάπλαση”, κα Αλεξάνδρα Καραβασίλη, σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ) «Αθηνά» έδωσε το επιστημονικό παρόν στο 12ο Παγκόσμιο Συνέδριο PETRA 2019 το οποίο έλαβε χώρα από 05/06/20149 έως 07/06/2019 στη Ρόδο.
Στην παρουσίαση με θέμα « User Centered Design In Practice Adapting HRI to Real User Needs», η ομάδα των Ελλήνων επιστημόνων ανέπτυξε το σχεδιασμό μελετών σχετικά με την αλληλεπίδραση ανθρώπου- υπολογιστή και τις πραγματικές ανάγκες χρηστών.
Στην ομάδα εργασίας συμμετείχε η επιστημονική Διευθύντρια, Δρ. Αλεξάνδρα Καραβασίλη ενώ το ΙΕΛ εκπροσώπησαν οι Δρ. Ευθυμίου Ελένη, η κα. Ξανθή Παπαγεωργίου, η Δρ. Ευίτα-Σταυρούλα Φωτεινέα, η κα. Άννα Βακαλοπούλου, και ο κος. Θεόδωρος Γούλας.