Συμμετοχή & ομιλία της Επ. Διευθύντριας κ. Α. Καραβασίλη στο Διεθνές Συνέδριο “Petra ’17”

Στις 23 Ιουνίου 2017, η Επιστημονική Διευθύντρια του Κ.Α.Α. “Διάπλαση”, κ. Αλεξάνδρα Καραβασίλη παρουσίασε τα αποτελέσματα της αξιολόγησης χρήσης της πειραματικής ρομποτικής πλατφόρμας MOBOT από την πλευρά των ασθενών. Στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Ερευνητικού Προγράμματος FP7, η ερευνητική κοινοπραξία ανέπτυξε τη ρομποτική πλατφόρμα MOBOT ως την επόμενη γενιά “έξυπνων” αυτοκινούμενων τροχήλατων βοηθημάτων ασθενών με πολλαπλές λειτουργίες.

Η Επιστημονική Διευθύντρια του Κ.Α.Α “Διάπλαση” σε συνεργασία με τις κ.κ. Ε. Ευθυμίου και  Ε. Φωτεινέα από το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου “Αθηνά” παρουσίασαν την καινοτόμο μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε ώστε να αξιολογηθεί η εμπειρία χρήσης της πειραματικής πλατφόρμας από πραγματικούς ασθενείς σε ρεαλιστικό περιβάλλον.